Bydlete svůj sen, žijte svoje bydlení.

g plus
Stránka na Google plus
facebook
Facebooková stránka i-staveniště
facebook skupina stavíme dům
Facebooková skupina Stavíme dům

info@i-staveniste.cz

Okótovaný domek

Jak spočítat hrubý odhad ceny vašeho domu před tím, než se pustíte do jeho stavby? Dopředu vám přesné číslo nikdo neřekne, ale můžete si udělat velice hrubou představu.

Cenové ukazatele

Na stránce stavebnistandardy.cz jsou zveřejňované cenové technicko-hospodářské ukazatele, pomocí kterých si orientační cenu vypočítáte sami.
Pro rok 2015 je naleznete na této adrese:
http://www.stavebnistandardy.cz/doc/ceny/thu_2015.html
Dokument je to poměrně rozsáhlý, ale nebojte, celý ho určitě studovat nemusíte. Vystačíte s tabulkou 803, kde najdete informace pro výpočet ceny budov pro bydlení podle typu konstrukce. Tyto koeficienty jsou stanoveny na základě dlouhodobých statistik cen staveb a z nich jsou odvozeny průměrné hodnoty. Koeficient je cena za jeden metr krychlový obestavěného prostoru.
Tabulka, která nás zajímá tedy vypadá pro rok 2015 takto (vybrali jsme pro vás pouze řádky a sloupce, které se týkají stavby rodinných domů):

typ domu průměr 1 3 5 8
Domky rodinné jednobytové 5291 5121 5215 5531 5298
Domky izolované 5179 5024 5232 5861 5298
Domky rodinné dvoubytové 5291 5121 5215 5531 5298
Chaty pro individuální rekreaci 4741 4652 - - 4830


Sloupce označené 1, 3, 5, 8 znamenají typ konstrukce podle tohoto klíče:

1 - svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
3 - svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná
5 - svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných
8 - svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty

Obestavěný prostor

Tak, a co teď s tím? Koeficient si dokážete podle typu konstrukce domu nalézt. Kam ho ale dosadit? Nejprve si musíte vypočítat obestavěný prostor, který bude váš dům zabírat. Obestavěný prostor znamená objem domu vypočítaný z venkovních rozměrů domu. Nalezeným koeficientem potom vynásobíte spočítaný objem a vyjde vám hrubý odhad ceny vašeho domu.

Praktický příklad

Dejme tomu, že chcete stavět zděný jednobytový rodinný dům. Koeficient pro výpočet je tedy 5121 Kč za 1 metr krychlový.
Váš dům bude mít sedlovou střechu a bude stát na půdorysu o rozměrech 10 x 8 metrů. Výška domu od základů po začátek střechy bude 5,5 metru a štít domu bude vysoký 4 metry.
Pro lepší představu ještě obrázek:

Okótovaný domek 

  1. Výpočet obestavěného objemu domu si rozdělíme do dvou kroků.
    V prvním kroku vypočítáme objem kvádru, který je dán půdorysem 10 x 8 metrů a výškou od základů po začátek střechy tedy 5,5 metru. Ze základní školy víme, že objem kvádru se vypočítá jako obsah podstavy krát výška. V našem případě tedy 10 x 8 x 5,5. Objem kvádru vychází 440 metrů krychlových.
  2. Ve druhém kroku nám zbývá vypočítat objem půdního prostoru. Jedná se o trojboký hranol, jehož podstavou je trojúhelník o straně a = 8 metrů a výškou v = 4 metry. Výška hranolu je 10 metrů. Obsah trojúhelníku se vypočítá jako a * v / 2, což nám vychází 8 * 4 /2 = 16 metrů čtverečních. Po vynásobení výškou hranolu nám vyjde jeho objem. Objem půdního prostoru tedy vychází 160 metrů krychlových.

Objem obestavěného prostoru celého domu spočítáme sečtením objemu kvádru a objemu půdního prostoru. Celkový objem domu je 600 metrů krychlových.
Přibližná cena za dům, který máme na obrázku tedy bude 600 * 5121 = 3 072 600 Kč.

Co je v ceně zahrnuto

Vypočítaná cena je orientační. Nezapomeňte ale, že v ceně není započítaná cena pozemku, cena inženýrských sítí, jedná se opravdu jen o cenu za postavení domu.

Výpočty objemů těles

Ten, kdo trochu pozapomněl jak se objemy těles počítají, může mrknout třeba sem:
http://vzorce-matematika.sweb.cz/vzorce-objemu-geometrickych-teles.php