Bydlete svůj sen, žijte svoje bydlení.

g plus
Stránka na Google plus
facebook
Facebooková stránka i-staveniště
facebook skupina stavíme dům
Facebooková skupina Stavíme dům

info@i-staveniste.cz

Ilustrační - náhled do katastru nemovitostí

V článku najdete podrobný návod na co kliknout, pokud chcete nahlížet do katastru nemovistostí přes internet z tepla vašeho domova a hlavně proč byste to měli dělat.

K nahlížení do katastru nemovitostí slouží internetová aplikace http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

A co nám může takové nahlédnutí přínést?

Z aplikace se dají vyčíst veškeré veřejně dostupné  informace o námi požadovaném pozemku nebo nemovitosti. Zjistíme například přesnou rozlohu parcely. Zjistíme, o jaký druh území, pozemku se jedná. Dozvíme se jména a trvalá bydliště vlastníků nemovitosti. Zjistíme i vlastnické podíly.
K základnímu přehledu nám tento náhled zcela postačí. Navíc na něj máme přístup 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Výhody využití aplikace  při shánění stavebního pozemku nebo objektu k rekonstrukci a dalším účelům jsou nesporné.

Při samotné práci s mapou ČUZK však objevíte i pár nevýhod. Orientace v mapě a rychlost načítání nejsou ideální. Důležité je také znát číslo konkrétní parcelyna které chcete třeba stavět, nebo katastrálního pozemku, který vám padl do oka. K výsledku by se dalo dostat i bez znalosti těchto informací, ale jedná se o dost zdlouhavou práci.

Naštěstí existují internetové stránky, které s aplikací spolupracují a práci s mapou urychlí. Stránky naleznete na internetové adrese http://ikatastr.cz. Po zadání adresy se vám otevře mapa české republiky.

Musím se přiznat, že internetové mapy mám rád a se zájmem sleduji, jak se posouvá kvalita různých služeb největších hráčů na trhu. Tato aplikace mě v tomto ohledu nadchla.

Mapa http://ikatastr.cz

Mapa české republiky
Úvodní obrazovka aplikace ikatastr.cz

Mapa http://ikatastr.cz mě dostala především svojí jednoduchostí a zároveň funkcemi, které při hledání nemovitosti určitě využijete. A ze zjištěných informací budete nadšeni! V běžných mapových aplikacích přitom tyto funkce nenaleznete.

Pojďme si je postupně všechny přiblížit. V tomto dílu článku to budou:

  1. Vyhledávání lokalit
  2. Zoomování mapy
  3. Měření vzdáleností a měření plochy

a ve druhém díle

  1. Vysouvací panel
  2. Podrobné informace z katastru nemovitostí

1. Vyhledávání lokalit

Vlevo nahoře se nachází editační pole pro vyhledávání. V nápovědě je doporučeno zadávat lokalitu ve tvaru ulice, město, stát. Funguje ale i tvar město, ulice. Pokud chcete vyhledávat pouze ulici, asi úspěšní nebudete. Aplikace nabídne pouze první z více vyhledaných možností. Je tedy potřeba zpřesnit vyhledávání i zadáním města.

Vyhledávání lokality ve formátu ulice, obec
Vyhledávání lokality ve formátu ulice, obec

Pokud váš prohlížeč podporuje lokalizaci podle připojení, uvidíte vedle tlačítka hledat ještě tlačítko lokalizovat. Po jeho stisknutí budete pravděpodobně dotázáni, jestli povolujete sdílení lokalizace. Pokud ji povolíte, aplikace zaměří mapu na polohu, kde se zrovna nacházíte.

2. Zoomování mapy

V levém horním rohu, hned pod editačním polem pro vyhledávání najdete dvě tlačítka se symboly + a -. Je asi logické, že tato dvě tlačítka slouží k přiblížení, nebo oddálení výřezu mapy.
Pod touto dvojicí tlačítek se ještě nachází tlačítko třetí, se symbolem tlusté šipky nahoru. Zmáčknutím tlačítka se zobrazí základní mapa České a Slovenské republiky.

Tlačítka pro zoomování
Tlačítka pro zoomování

Když už vyberete výřez, jaký vám vyhovuje, můžete odkaz na něj někomu poslat. Stačí si zkopírovat url adresu. Jsou v ní uloženy všechny potřebné informace.

Pro sdílení zkopírujte celou adresu
Pro sdílení zkopírujte celou adresu

3. Měření vzdáleností a měření plochy

Poslední dvojice tlačítek v levém horním rohu slouží k orientačnímu měření vzdálenosti a měření plochy.

Po zmáčknutí prvního z dvojice tlačítek se u kurzoru myši objeví žlutý kroužek. Klepnutím do mapy označte místo, kde se začne s orientačním měřením vzdálenosti. Poté vyberte místo, kde bude měřený úsek končit a opět klikněte. Změřená hodnota se zobrazí ve žlutém poli v liště nad mapou. S měřením můžeme pokračovat a změřit další úsek. Změřená hodnota se přičte k hodnotě ve výsledné délce. Při měření posledního bodu je třeba kliknout dvakrát. Tím se režim měření ukončí, naměřená trasa i hodnota měření zůstanou zobrazeny do doby, než zmáčknete tlačítko Konec měření.

Plochu změříme pomocí druhého tlačítka a postup měření je podobný. Změřit můžeme mnohoúhelník a měření opět ukončíme dvojklikem.
Úplně měření ukončíme tak, že zmáčkneme tlačítko konec měření, vlevo od žlutého pole s naměřenými hodnotami.

Nástroje pro měření vzáleností a plochy
Nástroje pro měření vzáleností a plochy

Jakmile vyzkoušíte výše napsané, budete určitě nadšeni jako já. Zjistěte si třeba, koho je váš oblíbený dům, kolem kterého jezdíte do práce. Nebo jak je přesně veliká parcela, kde byste rádi stavěli. A pokud vás to bude bavit, určitě si nenecháte ujít i další díl našeho manuálu!

Najdete v něm instrukce jak pracovat s následujícími funkcemi:

  1. Vysouvací panel (vrsty a mapové podklady)
  2. Podrobné informace z katastru nemovitostí.

Nahlížení do katastru nemovitostí - praktický návod 2. díl