Bydlete svůj sen, žijte svoje bydlení.

g plus
Stránka na Google plus
facebook
Facebooková stránka i-staveniště
facebook skupina stavíme dům
Facebooková skupina Stavíme dům

info@i-staveniste.cz

Část 2. – Výběr pozemku

Výběr pozemku je konkrétní bod, který bude vycházet z našeho celkového přístupu ke stavbě nového domova. Ten jsme si ujasnili v minulém článku (více ZDE). Pokud jsme na nabízené otázky z uvedeného článku dokázali najít odpověď, výběr pozemku je jen logickým průnikem všech našich omezení, ale i přání a tužeb. Níže si uvedeme opět několik praktických bodů k zamyšlení při výběru pozemku.

Část 2. – Výběr pozemku

Výběr pozemku je konkrétní bod, který bude vycházet z našeho celkového přístupu ke stavbě nového domova. Ten jsme si ujasnili v minulém článku (více ZDE). Pokud jsme na nabízené otázky z uvedeného článku dokázali najít odpověď, výběr pozemku je jen logickým průnikem všech našich omezení, ale i přání a tužeb. Níže si uvedeme opět několik praktických bodů k zamyšlení při výběru pozemku.

Charakter pozemku prostředí, kde chci žít, jeho výhody a limity

Tento bod je nám již srozumitelný. Odráží vše, čím jsme se zabývali v minulém článku. Vesnice vs. město, samota vs. ruch, rovina vs. svah a mnoho dalších možností, které se ovlivňují navzájem.

Cena pozemku

Většina z nás si potřebuje ujasnit, jakou maximální cenu pozemku je ochotná investovat (tedy jakou bude zadávat do vyhledávačů realitních serverů). Prakticky se nám tato částka odráží do celkové investice stavby nového domova. Můžeme se tedy pokusit celkovou investici do stavby spočítat? Ano, ale opět pouze orientačně.

Celková cena vynaložená na budování nového domova se tedy skládá zhruba z těchto položek: 

 • náklady na pozemek
 • náklady na zhotovení projektové dokumentace
 • náklady na přípojky vedené k domu
 • náklady na stavbu domu
 • náklady na úpravy pozemku, zahrady

Z výše uvedených údajů můžeme odhadnout orientační základní rámcovou cenu naší celkové investice. Jednotlivé body se v brzké době pokusíme konkretizovat a pomoci vám náklady pomocí jednoduchých doporučení odhadnout.

ilustrační obrázek - začátek stavby

Vzdálenost od našeho stávajícího bydliště

Tento bod má dvojí důležitost. V první řadě jsou to naše vztahy, které mohou nabrat stěhováním jiný směr. To je ale záležitost spadající do našeho prvního článku.

V druhé řadě jde o praktičnost umístění staveniště, o které je třeba se systematicky starat, stavbu navštěvovat a kontrolovat probíhající práce. Být na blízku v případě, že je třeba něco rozhodnout, nebo mít možnost přijet se jen pokochat rostoucím novým domovem. Zpravidla kontrolu stavby přebírá za vás technický dozor, který hájí vaše zájmy vůči stavební firmě. Ovšem i tam je vzdálenost od staveniště jistou komplikací a je třeba ji vědomě zvážit.

Katastr nemovitostí

Pokud vám padl do oka nějaký pozemek, můžete zjistit jeho základní parametry v Katastru nemovitostí (viz http://nahlizenidokn.cuzk.cz/). Naleznete tam jeho číslo, plochu a hlavně aktuální zápis druhu pozemku. Způsob nahlížení do katastru nemovitostí naleznete v článku "Jak nahlížet do katastru nemovitostí přes internet". Co jednotlivé údaje znamenají, napíšeme do samostatného článku.

Územní plán

Nahlédnutí do Územního plánu obce je pro nás zásadní. Zatímco v katastru nemovitostí nalezneme aktuální stav pozemku, v územním plánu nahlédneme do situace v budoucnu. V územním plánu jsou jednotlivá území obce přiřazena k určitému funkčnímu využití. Příklad: může se nám třeba stát, že máme zájem o pozemek – stávající zahradu se vzrostlými stromy, okolní pozemky jsou zastavěny rodinnou zástavbou. Předpokládáme tedy, že nebude problém zde na základě vypracované řádné dokumentace postavit rodinný domek. Pokud ale v územním plánu nebude toto území zakresleno funkčně jako území plánované k rodinné výstavbě, máme problém. Příkladů bychom nalezli samozřejmě více a je nutné prověřit tuto skutečnost před samotnou koupí pozemku.

Napojení na sítě

Protože téměř každý dům potřebuje napojení na sítě, je třeba zjistit jejich přítomnost v okolí vašeho pozemku. Nejprve je dobré si ujasnit, které sítě bychom do svého domu rádi přivedli. Každý si sám promyslí, které z přípojek jsou klíčové a které naopak nejsou nezbytně nutné. S touto fází vám jistě pomůže i projektant, který vám nabídne možné varianty alternativního řešení, pokud některá ze sítí chybí.

Zde máme na výběr z těchto základních druhů přípojek, příslušné orgány zjistíte.

 • elektrické vedení
 • plynová přípojka
 • kanalizace
 • vodovodní řad (bude nás zajímat, zda je možné vybudovat studnu)
 • telecom pevná přípojka 

Důležité pro nás bude, zda má pozemek přípojky vybudované až k hranici pozemku a které konkrétně. Pokud tomu tak nebude nebo nám bude některá klíčová chybět, budeme se muset na příslušných správcích sítí, kteří konkrétní vedení technické infrastruktury spravují, informovat, kde je nejbližší vedení, zda je možné se na něj napojit a za jakých podmínek (legislativních, časových a finančních).

Stávající limity

Stávajícími limity jsou nepřeberná množství fyzických i abstraktních omezení. Zmíníme některá z nich, pro vaši konkrétnější představu:

 • pozemek je zahrnut do zátopové oblasti (riziko znehodnocení investice)
 • pozemek je v blízkosti vedení vysokého napětí  nebo vysokotlaku plynovodního potrubí (vedení má ochrannou vzdálenost, ve které se nesmí stavět)
 • pozemek má na sebe uvaleno věcné břemeno (individuální omezení)
 • pozemek má přístup, vjezd, ale přes pozemek jiného vlastníka (je potřeba zjistit, zda je toto právně ošetřeno) 
 • radonová zátěž
 • těsná blízkost rušné komunikace nebo i její plánovaná výstavba (podívat se do Územního plánu obce nebo jednotlivých Urbanistických studií či regulačních plánů, pokud si je obec nechala vypracovat).

Pokud vás napadají nějaké další důležité limity, například z vlastní zkušenosti, napište nám prosím, rádi doplníme.

Hospodaření s energiemi

Jestliže jsme se rozhodli, že hospodaření s energiemi je nám blízké, budeme tímto ovlivněni už při výběru pozemku.

 • Úspora na vytápění objektu: zde je naším velkým pomocníkem slunce a poloha domu vůči světovým stranám. Možnost umístit dům co nejvíce jižním směrem a zároveň nemít tuto stranu stíněnou lesním porostem, zástavbou nebo svažitým terénem, je ideální.
 • Alternativní zdroje: jsou výborným doplňkem ke klasickým přípojkám, v ideálním případě je mohou i zcela nahradit. Přemýšlejme o tom, zda je možné na zahradě zřídit studnu. Zamysleme se nad tím, zda je pozemek dostatečně slunný a lze tedy umístit na střechu domu či jinam sluneční kolektory na ohřev teplé užitkové vody nebo výrobu elektřiny. Dále uvažme, zda je pozemek větrný a lze použít jako doplňkový zdroj elektrické energie malou větrnou elektrárnu. Počítáme s čištěním odpadních vod pomocí vodní plochy na pozemku, která nám bude sloužit zároveň jako koupací jezírko? Je třeba mít dostatečně velký pozemek atd. 

Genius loci:

Neboli Duch nebo duše místa. Pro každého je to něco jiného. Něco, pro co žijeme, co vnímáme a cítíme, co na nás dýchá prostřednictvím historie, která místem prošla...

Lidé

Skoro bych řekla, že toto téma by mělo být spíše na místě prvním než posledním. Sousedé, lidé, se kterými přijdeme do kontaktu téměř každý den, ať už osobně nebo poslechem přes zahradní zídku či otevřené okno, jsou skutečně do budoucna nevypočitatelným otazníkem. Nemá smysl se o tom široce rozepisovat. Historky se sousedy zná každý, ať už ty dobré nebo smutnější. Když kupujeme pozemek, mysleme nejen na to, jací naši noví sousedi budou, ale jakými sousedy budeme pro ně také my.

Uvedli jsme si některé z praktických a zcela konkrétních kroků při výběru pozemku. Když jsme před mnoha lety také hledali intenzivně pozemek pro náš nový domov, utkvěla mi v mysli věta mojí dobré kamarádky. Jednou mi do telefonu řekla: „Až tam přijedeš, ať je ti tam milo…“. V tom je řečeno vše. Často jsem na ní myslela při návštěvách dalších a dalších pozemků. Někdy mohou všechny racionální důvody hovořit pro a srdce chce jinam. Přejeme vám skutečně dobrý výběr!