Bydlete svůj sen, žijte svoje bydlení.

g plus
Stránka na Google plus
facebook
Facebooková stránka i-staveniště
facebook skupina stavíme dům
Facebooková skupina Stavíme dům

info@i-staveniste.cz

Část 1. – Co od domu očekávám

Doufáme, že naše stránky budou fungovat i jako rozcestník pro ty, kteří jsou opravdu na úplném začátku tvorby svého nového domova. Pazderův nápad na téma tohoto článku mi proto přišel výborný. Možná ve vás začíná pomalu uzrávat myšlenka na stavbu nového domu, ale ještě jste se o konkrétní informace téměř vůbec nezajímali a ani vaše profese se stavitelství netýká. Tak co potom? Kde začít? Tak to nějak zkusme...

Doufáme, že naše stránky budou fungovat i jako rozcestník pro ty, kteří jsou opravdu na úplném začátku tvorby svého nového domova. Pazderův nápad na téma tohoto článku mi proto přišel výborný. Možná ve vás začíná pomalu uzrávat myšlenka na stavbu nového domu, ale ještě jste se o konkrétní informace téměř vůbec nezajímali a ani vaše profese se stavitelství netýká. Tak co potom? Kde začít? Tak to nějak zkusme...

Následující článek měl být původně krátkým shrnutím, nad čím zapřemýšlet, pokud uvažuji o stavbě nového domova. Myšlenky se v hlavě rojily a nakonec vzniklo článků několik, protože do jednoho se to všechno nevešlo. I to je jasným ukazatelem, že stavba domu je dynamická záležitost, která se navzájem ovlivňuje s řadou dalších faktorů. Osobní setkání s člověkem, který vás stavbou domova provází a veškeré aspekty s vámi aktuálně probere, jsou nedocenitelná. Protože je motivace pro stavbu domu u každého člověka trochu jiná, pokusili jsme se tomu přizpůsobit i následující text. Jednotlivé aspekty jsme zapsali do bodů, které je potřeba pospojovat podle vašich individuálních požadavků. Berte proto prosím následující body jako inspiraci a ne jako „návod“. Není nad osobní setkání nad šálkem dobrého čaje.

Část 1. – Co od domu očekávám?

Tento první bod je takové nekonkrétní zamyšlení nad různými aspekty stavby nového domova. Spíše je to taková vaše „filosofie“, způsob, jakým o domu smýšlíte a co vše jeho stavba může ovlivnit. Zde jsou předloženy otázky, které vám mohou pomoci podívat se na tuto životní etapu z různých úhlů pohledu:

 • Potřebuji skutečně nový dům? Ano, je dobré si tuto otázku položit. Žijeme v době konzumu, kdy je někdy náročné oddělit to, co skutečně potřebujeme od toho, co je nám vnucováno jako potřebné. Na druhou stranu dům můžeme „potřebovat“ nejen z racionálních důvodů, jako je nutnost většího počtu místností apod. Nový dům pro nás může být nezbytný i proto, aby nestrádala naše duše. Abychom si mohli např. pořídit domácí zvířata nebo pěstovat květiny, protože nás to těší. 
  Pokud si odpovědí na tuto otázku nejste jisti, zkuste třeba napsat důvody pro a proti na list papíru, který bude někde na očích a nechte vše uležet...
 • Jaká je moje životní situace teď a jaká nejspíš bude v delším časovém horizontu? Naše životní pohoda je složená z více celků a ty mohou být v daném čase různě stabilní. Ať už jde o rodinné a partnerské vztahy, finanční situaci nebo aktuální kvalitu našeho bydlení. Nebude momentálně taková stavba zbytečnou zátěží? Získáme s novým domovem také více pro naše vzájemné vztahy, nebo zátěžová situace spíše oddálí řešení aktuálních problémů? Sdílí moji touhu všichni, kterých se stavba domu týká? Jsem ochoten novému domu věnovat potřebné finance? Nechci je použít na něco úplně jiného?
  Přinese mi nový domov větší svobodu životního rozvoje, nebo naopak „zotročí“ můj život?

 • Jak dlouho mi bude dům sloužit a případně komu ještě? Pokud se ke stavbě rozhodnu, je dobré zapřemýšlet, zda skutečně pořizovat dům právě v tomto čase, nebo o pár let později. Osobní situace se mění s příchodem partnera, dětí nebo s péčí o stárnoucí rodiče. V každé takové etapě potřebujeme něco jiného a máme k tomu také jiné prostředky. Třeba zjistíme, že v domě nechceme žít celý svůj život. Možná nám stačí dvoupokojový domek, protože máme malá dítka, která tráví většinu času v kuchyni a na zahradě. A až povyrostou, budeme chtít zpět do města, ke školám a k práci a sem jezdit na víkendový odpočinek… Stejně tak můžeme přemýšlet i v čase o tom, zda bychom rádi poskytli zázemí stárnoucím rodičům nebo kamarádům našeho dospívajícího dítěte a nebo měli možnost oddělit obývací pokoj tak, aby v něm mohly být kurzy ručních prací a nerušilo to rodinný provoz.
  Zkusme zapřemýšlet nad stavbou našeho domova ve 4D a přidejme tam prvek času.

 • Kdo bude dům stavět? V dnešní době se většinou bez stavební firmy neobejdeme, minimálně v základních etapách stavby. Dobrým návrhem domu lze ale jistě docílit i stavby z větší části svépomocí. V tom případě hraje velkou roli čas. Tento bod nám nabízí zamyšlení nad bilancí času, které obě z variant zaberou, nad bilancí financí (na jedné straně úspora za práci stavební firmy, na druhé straně absence v zaměstnání, případně nedostatek volného času) ale také nad bilancí „duševní“, protože domov postavený vlastníma rukama má jistě svoje kouzlo.
  Zvládnete to spíše sami nebo potřebujete větší pomoc odborníků?

 • Kdy chci bydlet? Aneb tlačí mě skutečně čas, nebo to chce trpělivost? Správné načasování je důležité, a najít v tomto rovnováhu je klíčové. Pomohou nám ale naštěstí všechny ostatní body.

 • Kde chci bydlet? Na otázku, jaký dům byste si chtěli postavit se člověku většinou v hlavě automaticky vytvoří určitý konkrétní obraz nějakého domu zasazený do nějakého okolí. Tato představa je tvořena z vašich tužeb, obrázků z internetu, televize, vyprávění v rádiu, z časopisů, domů vašich známých… Nevědomky přicházejí do našich myslí a tvoří víceméně konkrétní výjev. Tento bod nám nabízí zamyšlení nad tím, nakolik je takový „Obraz“ skutečný, realistický a co je v něm skryto. Mohu mít představu domu na okraji vesnice, ale uvědomím si, že si nejsem jistá zvládnutím samoty přesto, že příroda kolem by byla báječná. Možná jsem nikdy neuvažovala o bydlení ve městě, ale proč to nezkusit, když nebudu tolik závislá na autu a jiných spojích? Možná bych ráda bydlela ve městě, ale napojení na veškeré sítě mne netěší, ráda bych byla více soběstačná. Pořídím si tedy bydlení na vesničce, kde se na zahradě bude vyjímat čistící jezírko a také rezervní suché WC i nádrž na dešťovou vodu. Může se mi také líbit nějaké konkrétní místo vzdálené od současného bydliště, jenže si nedokážu představit, že si vytvořím zázemí v lokalitě, ve které zatím nikoho neznám, nebo že ztratím kontakt s přáteli či rodinou. Nebo jsem naopak člověk, který se cítí doma všude a setrvávat na stejném místě dlouhou dobu mě zkrátka nebaví.
  Příkladů je nespočet. Jaká je ta vaše varianta?

 • Jakým způsobem chci hospodařit s energiemi? Hospodaření s energiemi a jejich úspora je v současnosti aktuálním tématem. Existuje kolem něj mnoho diskuzí, článků, informací ale také mýtů. Téměř každý by rád energii ušetřil, pokud ne s ohledem na přírodu, jistě kvůli své peněžence. Ať už je to jakkoliv, je dobré se pokusit v této problematice zorientovat. Dům stavíme na delší časové období a růst cen energií je prakticky jistý. Stojí to tedy za zvážení. V první řadě je třeba zajistit, aby dům potřeboval energie co nejméně, ujistit se, že v dnešní době taková řešení existují a jsou dostupná (více o energeticky úsporných domek ZDE). Ve druhé řadě můžeme zjišťovat informace o tom, jaké jsou možnosti zdrojů energií, protože i v tomto lze dnes nalézt více možných funkčních řešení.

 • Vztah k přírodě, výběr materiálů a celkové řešení domu aneb jaký vliv má stavba našeho domu na okolní svět, přírodu a budoucí život našich dětí.  Každý krok, vše co zde na Zemi děláme, má svoje dopady, ovlivňuje budoucnost a kvalitu života našich potomků. Přemýšlejme o tom...

A ještě něco na závěr. Při studiu na fakultě architektury mi můj moudrý učitel jednou řekl větu, která mě v té době osvobodila a hodí se stále a pořád a to nejen do stavitelství:

Nemusíš hledat to NEJLEPŠÍ řešení. Víš, ono totiž často ani neexistuje. Existuje jen mnoho dobrých a ty si jedno vybereš a to dopracuješ, jak nejlépe budeš umět!

Takže uvažujme určitě s rozvahou a zkusme se osvobodit od dogmat a „nejlepších“ řešení i při tvorbě našich nových domovů.


Další díl: Výběr pozemku